Ulusal ve küresel pazarlarda

Yaratıcı sektörlerin değeri ve rekabet gücü YEKON’la artacak.

Yaratıcı endüstrilerdeki

Amacımız: Ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimin merkezi olmak.

İşbirliği kazanacak

Yaratıcı sektörler ekosisteminde etkin bir iş birliği için YEKON hazır.

Yaratıcı endüstrilerdeki

Trendleri ve değişimleri takip ediyoruz

YEKON Hakkında

YEKON'un Kuruluş Amacı

YEKON, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yer alan ve uluslararası yaratıcı sektör sınıflamaları içinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin bir arada temsili için bir üst dernek konumunda 2012 yılında kurulmuştur.

YEKON

Yaratıcı Endüstriler

YEK0N

Haberler

14 Eylül 2022

YEKON'A KİMLER ÜYE OLABİLİR?

YEKON'un amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılanmış aşağıdaki yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren; Dernek, Vakıf, Birlik, Meslek Odası, Meslek Örgütü, Kooperatif vb. ezcümle 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükmünce kurulmuş olan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında olan her türlü yaratıcılığa konu sivil toplum örgütleri YEKON'a asil üye olma hakkına sahiptir.

04 Ekim 2022

YEKON üye toplantısı yapıldı

YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği Üye Toplantımızı 13 Eylül 2022 tarihinde, üyemiz İDEALİST İç Mimarlık Derneği’nde gerçekleştirdik.

28 Ekim 2022

İkili Paydaş Toplantılarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (@istkaorgtr) 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında desteklediği İstanbul Yaratıcı Endüstriler Merkezi (İstanbul Creative Industries Hub) projemiz kapsamında paydaşlar edinmek için çeşitli kurumlar ile İkili Paydaş Toplantılarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.