Zanaat

Sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu tür mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir. El işi, özel beceri ve iş bilgisi gerektiren bir meslektir.