Nisan 2012

Telif Hakları Genel Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirildi.

Mayıs 2012

Ülkemizde yaratıcılığın lobisini yapmak, yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, yaratıcılığın değer-eder ilişkisini kurmak, kamu-bürokrasi nezdinde pozitif ayrımcılık yapılması için girişimlerde bulunmak üzere, RD girişimiyle 2010 yılında başlatılan çalışmalar bu yıl sonuçlandı. Tüm yaratıcı disiplinlerden 11 dernek, vakıf ve birliklerin katıldığı bir üst dernek olarak Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği 30 Mayıs 2012'de kuruldu.

Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği işlevselleşmeden önce, RD eşgüdümünde bir arama konferansı yapıldı, tüzük hazırlandı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'yle temaslarda bulunarak yasa tasarısına katkıda bulunuldu, TÜBİTAK ve İstanbul Kalkınma Ajansı'na fon başvurusu yapıldı.

30 Mayıs 2012'de 11 örgüt ile kuruluşu tamamlanan YEKON - Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği'nin üyelik halkası 18 derneğe yükseldi ve ilk Genel Kurulu 28 Kasım 2012'de yapıldı. YEKON Yönetim Kurulu Başkanlığına RD Temsilcisi Yiğit Şardan seçildi. YEKON mevcut durumda British Council'de tanımlı 13 endüstrinin 6'sını içeriyor: reklam, moda, film, halkla ilişkiler, grafik ve endüstri tasarım olmak üzere 6 alanın temsilcisi olan 18 üyesi bulunuyor.

Eylül 2012

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı hakkında, Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Eda Çataklar'ın tüm üye derneklerle görüşerek hazırladığı görüş raporu Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik ziyaret edilerek sunuldu.

Kasım 2012

T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Kültür İhtisas Kurulu çalışmalarına katılındı; "Yaratıcı Endüstrilere İlişkin Meslek Örgütleri Görüş Raporu" sunuldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali çerçevesinde YEKON tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin Geleceği" konulu panel Ayşegül Molu'nun moderasyonunda, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, YEKON temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şubat 2013

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na proje geliştirilerek, başvuru yapıldı

Alldesign 2013'e YEKON davet edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan bir konferans vererek YEKON'u tanıttı.

Nisan 2013

Basın/yayın organlarının katılımıyla YEKON'un tanıtım toplantısı Kültür Kenti Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Temmuz 2013

YEKON, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan, YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri isimli projesiyle, fon almaya hak kazandı

Ağustos 2013

9 ay süreyle yürütülecek YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri proje çalışmalarına başlandı

Eylül 2013

Kristal Elma Festivali çerçevesinde “Turkish Creative Industries: Challenges&Opportunities” konulu bir panel düzenlendi. Konuşmacı olarak Yiğit Şardan, Gamze Güven, Fatih Aksoy ve Umut Südüak’ın katıldığı panelin moderatörlüğünü Ayşegül Molu üstlendi