Amacımız

  • Yaratıcı endüstrilerdeki ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimin merkezi olmak
  • Ülkemizin dünya yaratıcı endüstrilerden daha fazla pay almasına katkı sağlayacak açılımları desteklemek
  • Yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren ekosistemin işbirliği içinde olmasına ortam oluşturmak
  • Yekon üyeleri arasındaki işbirliği modellerinin oluşturulmasına imkan sağlamak
  • Yaratıcı endüstrilerdeki trendleri ve değişimleri takip ederek, sektörün büyümesine katkı yaratmak
  • Sektörel verilerin oluşturulmasını sağlayacak her türlü araştırmayı ve veri yönetimini desteklemek
  • Yaratıcı endüstrilerde daha fazla profesyonelin yetişmesi için destek mekanizmalarını sağlamak
  • Yaratıcı sektörlerin bir arada güçbirliği yaratacağı merkezleri oluşturmak
  • Yaratıcı sektörlerin özendirilmesi için her türlü yönetim unsurlarını çalıştırarak, farklı faaliyetleri yönetebilmek
  • İktisadi değer taşıyan, fikrî emek ürünlerinin korunmasını sağlayacak kanun ve yönetmenliklerin sektör ve ülke yararına işleyişine katkı sağlamak